PRODUCTS
Home > Products > Passenger Car > BluEarth RV-02
BluEarth RV-02ลดการสึกแบบไม่เรียบ
ดอกยางแบบ Mound Profile

[ ยางทั่วไป ]
แรงกดทับบนดอกยางไม่สมํ่าเสมอทั้ง 2 ด้าน ซึ่งจะทำให้เกิดการสึกแบบไม่เรียบ[ ยาง BluEarth RV-02 ]
มีการกระจายแรงกดทับบนดอกยางอย่างทั่วถึง ช่วยลดการสึกแบบไม่เรียบ 


การเข้าโค้ง


[ RV-02 ][ ยางทั่วไป ]


ในขณะที่มีการรับนํ้าหนัก


[ RV-02 ][ ยางทั่วไป ]


 

สมรรถนะการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนถนนเปียก

เนื้อยาง Nano Blend ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับยาง BluEarth RV-02

Double Silica
ซิลิก้าคู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การเบรคบนถนนเปียก และ ช่วยประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง


Blend Polymer
โพลิเมอร์หลายชนิดถูกนำมา ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การยึดเกาะบนถนนเปียก ช่วยให้ประหยัดนํ้ามัน และลด การสึกหรอของยาง


Orange Oil
มีส่วนผสมของนํ้ามันส้ม ช่วยให้เนื้อยางนุ่ม และเกาะ ถนนได้ดียิ่งขึ้น ลดระยะเบรค ให้สั้นลง 
Available Sizes
หน้ายาง ซีรีส์ กระทะล้อ ขนาด
2453520 245/35R20 95W
2454020 245/40R20 99W
2254019 225/40R19 93W
2454019 245/40R19 98W
2254519 225/45R19 96W
2454519 245/45R19 98W
2255519 225/55R19 99V
2154518 215/45R18 93W
2254518 225/45R18 95W
2255018 225/50R18 95V
2355018 235/50R18 97V
2155518 215/55R18 99V
2355518 235/55R18 100V
2256018 225/60R18 100V
2356018 235/60R18 103W
2356518 235/65R18 106V
2154517 215/45R17 91W
2155017 215/50R17 95V
2055517 205/55R17 91V
2155517 215/55R17 94V
2255517 225/55R17 97W
2355517 235/55R17 103W
2156017 215/60R17 96H
2256017 225/60R17 99H
2256517 225/65R17 106V
1956016 195/60R16 89H
2056016 205/60R16 92H
2156016 215/60R16 95H
2056516 205/65R16 95H
2156516 215/65R16 98H
1956515 195/65R15 91H
2056515 205/65R15 94H
2156515 215/65R15 96H
Promotion ยางรถยนต์โยโกฮามา