Promotion ยางรถยนต์โยโกฮามา

TIRE KNOWLEDGE

Home > Tire Knowledge

Tire Knowledgeยางคุณมีรอยกระแทก หรือรอยแตก หรือไม่ ?


รอยกระแทกหรือรอยแตกเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดสภาพยางแบนได้
แก้มยางฉีกขาด
(เกิดจากการกระแทก)
ยางรถยนต์
แก้มยางเกิดรอยขูดขีด
(เกิดจากการขูดระหว่างยางกับตัวรถหรืออื่นๆ)
ยางรถยนต์
แก้มยางแตก
ยางรถยนต์
ดอกยางฉีกขาด (เกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรง)
ยางรถยนต์

  • การกระแทกกับขอบหรือชนสิ่งกีดขวางบนถนน
  • การติดฝังในร่องยางของวัตถุแปลกปลอมหรือสิ่งมีคมต่างๆ
  
  • การเติมลมยางอ่อนกว่ามาตรฐาน
    จะทำให้โครงสร้างยางบิดเบี้ยว
  • แรงกดทับอย่างหนักบนผิวยางบางส่วน
    ทำให้เกิดความเสียหายต่อยางได้
  • แสงแดด และความร้อน มีส่วนทำให้คุณภาพยางลดลง
  • น้ำหนักการบรรทุกเกินมาตรฐาน หรือการขับรถกระแทกขอบถนน มีผลต่อคุณภาพยางควรตรวจเช็ค หรือเปลี่ยนยาง หากพบสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งในนี้


 

Tire Care & Safety

 
Promotion ยางรถยนต์โยโกฮามา