ขอขอบคุณสำหรับการร่วมกิจกรรมท่านสามารถติดตามผลการตัดสิน ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ในช่องทาง
Yokohama Thailand Facebook Fan Page : https://www.facebook.com/YokohamaThailand/